17th Slovak and Czech Conference on Hemostasis and Thrombosis with International Participation

- , Martin, Slovensko

  • Hlavní téma: Hemostáza a trombóza
  • Pořadatelé: Prof. Kubisz, prof, Malý
  • Kontakt: Department of Hematology and Transfusiology; Jessenius Medical School of the Comenius University; University Hospital Martin
  • TEL: ++421/434132061, ++421/434203232, ++421/434133308
  • FAX: ++421/434132061
  • E-MAIL: khtmartin@jfmed.uniba.sk

Kontakt: khtmartin@jfmed.uniba.sk

  • Přidat do kalendáře: 2010-05-20 00:00:00 2010-05-22 23:59:59 Europe/Prague 17th Slovak and Czech Conference on Hemostasis and Thrombosis with International Participation Martin, Slovensko