3. Olomoucké dny histologických laborantů

- , Olomouc

Témata

 • Automatizace v histopatologii
 • Workshop "Pokroky v zobrazování funkčního stavu buněk"

Místo konání

 • Regionální centrum Olomouc (29. dubna 2011)
 • Teoretické ústavy LF UK Olomouc (30. dubna 2011)
Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastnící obdrží potvrzení.

Pořadatelé

 • Ústav patologie a Laboratoř molekulární biologie
 • Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Česká společnost histochemická a cytochemická

Kontakt: d.kvapilova@post.cz

Web: http://lmp.upol.cz

 • Přidat do kalendáře: 2011-04-29 00:00:00 2011-04-30 23:59:59 Europe/Prague 3. Olomoucké dny histologických laborantů Témata Automatizace v histopatologii Workshop "Pokroky v zobrazování funkčního stavu buněk" Olomouc