37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society

- , Hotel Diplomat, Praha

Mezinárodní konference věnovaná otázkám molekulární, experimentální a klinické radiobiologie, radioekologii, problémům radiační ochrany a nejnovějším poznatkům v radioterapii. Záštitu nad akcí převzal prof. V. Havlíček, rektor ČVUT.
Pořadatel: Společnost pro radiobiologii a krizové plánování České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně

Kontakt: jiskop@seznam.cz

Web: http://www.err09.org/

  • Přidat do kalendáře: 2009-08-26 00:00:00 2009-08-29 23:59:59 Europe/Prague 37th Annual Meeting of the European Radiation Research Society Mezinárodní konference věnovaná otázkám molekulární, experimentální a klinické radiobiologie, radioekologii, problémům radiační ochrany a nejnovějším poznatkům v radioterapii. Záštitu nad akcí převzal prof. V. Havlíček, rektor ČVUT. Hotel Diplomat, Praha