45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky

- , Konferenční centrum Hotelu Passage a online

45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se letos uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Letošní ročník se bude konat v tzv. hybridní formě. Celá konference bude přenášena online a pro omezený počet účastníků i prezenčně v Hotelu Passage v Brně. Počet prezenčních účastníků se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a hygienických nařízení. Prezenční účast tak můžeme nyní garantovat pouze aktivním (prezentujícím) účastníkům.

Registrace

 • Registrace k aktivní účasti (odeslání abstraktu) byla prodloužena do 15. 7. 2021.
 • Registrace k pasivní účasti pro distanční připojení je otevřena a bude možná do  31. 8. 2021.
 • Předregistrace k pasivní účasti prezenčně je otevřena. Zájemci o prezenční pasivní účast mohou projevit svůj nezávazný předběžný zájem formou předregistrace. Zatím však neplatí účastnický poplatek a platí pouze poplatek na on-line účast. Na základě epidemiologické situace bude v září 2021 stanoven počet možných prezenčních účastníků a budou osloveni ti zájemci, kteří v předregistraci projevili svůj zájem. Registrace k pasivní prezenční účasti byla prodloužena do 6. 9. 2021. Po tomto termínu se bude možné registrovat již pouze k on-line formě.

Aktualizace 13. 9. 2021: na základě Vaší předregistrace bychom Vás chtěli vyzvat k potvrzení Vašeho zájmu účastnit se Brněnských onkologických dnů fyzickyAby byla Vaše registrace k prezenční účasti přijata, je třeba ji potvrdit v registračním systému BOD. V systému prosím potvrďte konkrétní dny, v nichž se konference zúčastníte. Tento krok je nutný i v případě zaměstnanců MOÚ či vyzvaných řečníků. Potvrzení je třeba učinit nejpozději do 17. 9. Následně je nutné zaplatit poplatek za prezenční účast, platba musí být připsána nejpozději do 23. 9. V případě nepotvrzení a nezaplacení registrace bude Vaše prezenční místo uvolněno dalším zájemcům. Současně se Vám omlouváme za složitější formu registrace, která je dána aktuální epidemiologickou situací a s ní souvisejícími omezeními. Děkujeme za pochopení a věříme, že Vám bohatým programem i příjemnými prostory tuto komplikaci vynahradíme.

Aktivní účast

Registrace k aktivní účasti pro vyzvané řečníky a aktivní přednášející bude otevřená do 15. 7. 2021. Do registračního systému můžete vložit své ústní sdělení nebo poster, a to následujícím způsobem:

 • Do registračního systému nahrajete abstrakt svého sdělení. Při registraci k aktivní účasti se můžete zároveň předregistrovat k prezenční účasti na místě. Při registraci budete vyzváni k zadání dnů, v nichž předpokládáte svoji účast. Předregistrujte se, prosím, pouze na dny, kdy počítáte se svojí účastí. Tato nová forma registrace vznikla z důvodu, abychom mohli nabídnout fyzickou účast co největšímu počtu účastníků i přes ztížené podmínky.

 • V případě, že na konferenci budete vystupovat jako vyzvaný přednášející, zadejte, prosím, při registraci speciální registrační kód, který Vám byl zaslán organizátorem patřičného bloku (vyzvaní přednášející mají vstup i stravu zdarma). V letošním roce aktivní účast velmi doporučujeme, neboť všichni aktivní účastníci s ústním sdělením budou mít garantovanou možnost prezenční účasti.

 • Posterová sekce bude v tomto ročníku pouze online. Pasivním účastníkům bohužel účast na místě garantovat nemůžeme. Avšak celý odborný program a posterová sekce, budou plně dostupné prostřednictvím online přenosu.

Program:

Středa

 • odborné edukační semináře
 • PharmAround
 • Glio Meeting
 • Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře - vzdělávací symposium

Čtvrtek

 • odborné edukační semináře
 • Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky
 • vzdělávací symposium

Pátek

 • odborné edukační semináře
 • To nejlepší z ASCO a ESMO konferencí (novinka)
 • Laboratorní diagnostika v onkologii
 • interaktivní setkání věnované mladým onkologům
 • odborné shrnutí s tematikou Covid-19

Aktuální informace
na stránkách konference www.onkologickedny.cz

Organizační výbor BOD a KNZP 2021

 • MUDr. Radka Obermannová, Ph.D. (předsedkyně programového výboru BOD)
 • PhDr. Jana Kocourková, MBA (předsedkyně programového výboru KNZP)
 • MUDr. Jiří Šedo, Ph.D. (předseda organizačního výboru)
 • prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. (ředitel MOÚ)
 • Mgr. Anna Svobodová (tisková mluvčí MOÚ)

Organizační a programový sekretariát

 • Radka Babáková (organizace akce, komunikace s firmami, registrace externích účastníků)
 • Mgr. Jana Lounová (organizace a koordinace odborného programu)
 • Mgr. Anna Svobodová (správa webu, příprava textových podkladů a tiskovin)
 • Hana Hrušatová (fakturace)
 • Mgr. Radek Halouzka (uzavírání smluv)
 • Mgr. Pavel Kachlík (tiskový mluvčí MOÚ)

Dopis účastníkům z 11. června 2021:

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolujeme si Vám připomenout možnost registrace k aktivní účasti na 45. ročníku Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Lhůta pro odeslání abstraktu je prodloužena do 15. 7. 2021.

Do registračního systému na www.onkologickedny.cz můžete vložit abstrakt svého ústního sdělení nebo posteru. Posterová sekce bude v tomto ročníku dostupná všem účastníkům on-line. Při registraci k aktivní účasti se můžete zároveň předregistrovat k prezenční účasti na místě. Při registraci budete vyzváni k zadání dnů, v nichž předpokládáte svoji účast. Předregistrujte se, prosím, pouze na dny, kdy počítáte se svojí účastí.

V případě, že na konferenci budete vystupovat jako vyzvaný přednášející, zadejte, prosím, při registraci speciální registrační kód, který Vám byl zaslán organizátorem patřičného bloku (vyzvaní přednášející mají vstup i stravu zdarma). V letošním roce aktivní účast velmi doporučujeme, neboť všichni aktivní účastníci s ústním sdělením budou mít garantovanou možnost prezenční účasti.

Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši důvěru a za pochopení určitých omezení, ke kterým jsme vzhledem k situaci nuceni přistoupit. Pevně věříme, že i tento rok nám zachováte přízeň. Velice se těšíme na setkání s Vámi, ať už osobní, či on-line formou.

Rámcový vzdělávací program naleznete v příloze.
V případě jakýchkoliv nejasností nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese bod@mou.cz.

Za programový a organizační výbor s úctou

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel MOÚ
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., předsedkyně programového výboru 45. BOD
PhDr. Jana Kocourková, MBA, předsedkyně programového výboru 35. KNZP
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., předseda organizačního výboru 45. BOD a 35. KNZP

Dopis účastníkům z 29. dubna 2021: 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

dovolte, abychom Vás touto cestou pozvali na 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konferenci pro nelékařské zdravotnické pracovníky, které se letos uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Nově se akce bude konat v příjemném prostředí konferenčního centra Hotelu Passage.

Přestože se i letos nacházíme v situaci značně ztížené pandemií, připravujeme kongres tak, aby se mohl alespoň z části uskutečnit i v prezenční formě. Letošní ročník tak sice nabídne možnost nižšího počtu fyzických účastníků, než tomu bylo v předchozích letech, ale na druhou stranu bude zajištěn online přenos celé konference, a to ze všech tří přednáškových sálů na třech kanálech současně.

Připravujeme pro Vás pestrý program. Již ve středu ráno začneme odbornými edukačními semináři, na něž naváží již tradiční „PharmAround“ a „GlioMeeting“, dále vzdělávací cyklus „Onkologická problematika v ordinaci praktického lékaře“. Kromě „Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky“, která proběhne ve čtvrtek 14.10., se uskuteční v pátek 15.10. také setkání „Laboratorní diagnostika v onkologii“. Vedle tradičních edukačních bloků a volných sdělení je novinkou pátečního programu „To nejlepší z ASCO a ESMO konferencí“ i interaktivní setkání věnované mladým onkologům. Účast na těchto blocích bude mezinárodní, budou proto přednášeny v anglickém jazyce. V pátečním programu naleznete také odborné shrnutí s tématikou onemocnění Covid-19. Plánujeme i další setkání odborných a pracovních skupin, workshopy a setkání výborů, jejich uskutečnění však bude úzce odvislé od aktuální epidemiologické situace. Rámcový program naleznete již nyní na adrese www.onkologickedny.cz.

Současná epidemiologická situace organizátorům hromadných akcí značně komplikuje práci a vzhledem k nestálosti situace a nutnosti náhlých změn na ně klade vysoké nároky. Z toho důvodu si Vás již nyní dovolujeme požádat o pochopení, trpělivost a spolupráci při registraci, která letos bude složitější.

Registrace k aktivní účasti bude otevřená do 13.6. 2021. Do registračního systému můžete vložit své ústní sdělení nebo poster, a to následujícím způsobem: do registračního systému nahrajete abstrakt svého sdělení. Posterová sekce bude v tomto ročníku pouze on-line. Při registraci k aktivní účasti se můžete zároveň předregistrovat k prezenční účasti na místě. Při registraci budete vyzváni k zadání dnů, v nichž předpokládáte svoji účast. Předregistrujte se, prosím, pouze na dny, kdy počítáte se svojí účastí. Tato nová forma registrace vznikla z důvodu, abychom mohli nabídnout fyzickou účast co největšímu počtu účastníků i přes ztížené podmínky. V případě, že na konferenci budete vystupovat jako vyzvaný přednášející, zadejte, prosím, při registraci speciální registrační kód, který Vám byl zaslán organizátorem patřičného bloku (vyzvaní přednášející mají vstup i stravu zdarma). V letošním roce aktivní účast velmi doporučujeme, neboť všichni aktivní účastníci s ústním sdělením budou mít garantovanou možnost prezenční účasti. Pasivním účastníkům bohužel účast na místě garantovat nemůžeme. Avšak jak již bylo uvedeno výše, celý odborný program a posterová sekce, budou plně dostupné prostřednictvím online přenosu.

I pro letošní rok jsou připraveny soutěže o nejlepší sdělení na BOD, na KNZP a soutěž „To nejlepší z onkologického výzkumu“, které budou honorovány.

Dnešním dnem máte také možnost registrace k pasivní účasti, zatím však pouze pro distanční připojení. S ohledem na omezený počet míst a obtížně předvídatelnou epidemiologickou situaci bude předregistrace k prezenční účasti otevřena až 21. června 2021. Znovu si však dovolujeme upozornit, že kromě aktivních přednášejících, kteří včas zaregistrují svůj příspěvek, nemůžeme nikomu prezenční účast garantovat. Informace k předregistraci budou včas uveřejněny na výše uvedených webových stránkách.

Mnohokrát Vám děkujeme za Vaši důvěru a za pochopení určitých omezení, ke kterým jsme vzhledem k situaci nuceni přistoupit.

Pevně věříme, že i tento rok nám zachováte přízeň. Velice se těšíme na setkání s Vámi, ať už osobní či on-line formou.

Za programový a organizační výbor s úctou

prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel MOÚ
MUDr. Radka Obermannová, Ph.D., předseda programového výboru 45. BOD
PhDr. Jana Kocourková, MBA, předsedkyně programového výboru 35. KNZP
MUDr. Jiří Šedo, Ph.D., předseda organizačního výboru BOD a KNZP

 • Přidat do kalendáře: 2021-10-13 00:00:00 2021-10-15 23:59:59 Europe/Prague 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. ročník Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky 45. ročník Brněnských onkologických dnů a 35. Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky se letos uskuteční v termínu od 13. do 15. října 2021. Letošní ročník se bude konat v tzv. hybridní formě. Celá konference bude přenášena online a pro omezený počet účastníků i prezenčně v Hotelu Passage v Brně. Počet prezenčních účastníků se bude odvíjet od aktuální epidemiologické situace a hygienických nařízení. Prezenční účast tak můžeme nyní garantovat pouze aktivním (prezentujícím) účastníkům. Konferenční centrum Hotelu Passage a online