7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie; 96. Meziregionální mezioborový seminář české divize IAP

- , Olomouc

Témata

 • Využití tkáňových bank v morfologické a molekulární diagnostice
 • Workshop "Pokroky v zobrazování funkčního stavu buněk"

Místo konání

 • Regionální centrum Olomouc (29. dubna 2011)
 • Teoretické ústavy LF UK Olomouc (30. dubna 2011)
Akce proběhne pod garancí ČLK a ČSHL. Účastnící obdrží potvrzení.

Pořadatelé

 • Společnost českých patologů ČSL JEP
 • Česká sekce molekulární patologie Společnosti českých patologů a Evropské společnosti patologů
 • Česká sekce International Academy of Pathology
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká společnost histochemická a cytochemická
 • Česká společnost histologických laborantů
 • Ústav patologie a Laboratoř molekulární patologie
 • Laboratoř experimentální medicíny, Onkologická klinika
 • Ústav molekulární a translační medicíny LF UP Olomouc
 • Lékařská fakulta Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice Olomouc

Kontakt: info.lmp@seznam.cz

Web: http://lmp.upol.cz

 • Přidat do kalendáře: 2011-04-29 00:00:00 2011-04-30 23:59:59 Europe/Prague 7. Sympozium a workshop molekulární patologie a histo(cyto)chemie; 96. Meziregionální mezioborový seminář české divize IAP Témata Využití tkáňových bank v morfologické a molekulární diagnostice Workshop "Pokroky v zobrazování funkčního stavu buněk" Olomouc