Best of ASCO

, TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, Praha

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

v letošním roce se uskuteční první oficiální Best of ASCO® Czech Republic (BOA), na kterém budou prezentovány nejvýznamnější práce z oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, které doporučila skupina předních odborníků ASCO z přednášek, jenž zazněly na letošním výročním kongresu ASCO (ASCO 2011 Annual Meeting®), který se konal 3. až 7. června v americkém Chicagu. Organizační výbor Best of ASCO® Czech Republic následně z doporučených příspěvků sestavil předběžný program kongresu tak, aby reflektoval situaci v České republice, tj. potřeby nás a našich pacientů. Všechny prezentované materiály budou účastníkům dostupné v českém jazyce.

Uspořádání Best of ASCO® Czech Republic v Praze umožní všem českým onkologům získat přístup k těm nejdůležitějším a nejaktuálnějším informacím z oblasti onkologie a zároveň i vést k prezentovaným příspěvkům odbornou diskuzi, zohledňující naše zkušenosti a naše podmínky. Z těchto důvodů považujeme konání Best of ASCO® Czech Republic za důležité i pro ty z vás, kteří se mohli ASCO 2011 Annual Meeting® osobně zúčastnit. Od pravidelného pořádání Best of ASCO® Czech Republic si navíc slibujeme zajištění trvalého přístupu k informacím z tak zásadního kongresu, jakým je ASCO Annual Meeting®.

Těšíme se na setkání
dne 10. září 2011 v TOP hotelu Praha.

prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
předseda ČOS ČLS JEP

prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.
předseda organizačního výboru BOA Czech Republic

MUDr. Marek Svoboda, Ph.D.
vědecký sekretář výboru BOA Czech Republic

Pořadatel:

 • ČOS ČLS JEP
 • licencováno ASCO

Organizační výbor Best of ASCO Czech Republic:

 • prof. MUDr. Jitka Abrahámová, DrSc.
 • MUDr. David Feltl, Ph.D.
 • doc. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.
 • prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
 • MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., vědecký sekretář výboru BOA Czech Republic
 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., předseda ČOS ČLS JEP
 • prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., předseda organizačního výboru BOA Czech Republic

Oznámení ke stažení

Registrace

 • Registrační formulář je přiložen k tomuto oznámení
 • Preferujeme on-line registraci, která je k dispozici na webových stránkách www.meritis.cz/bestofascoCR2011. Tato registrace bude zvýhodněna malým dárkem, který obdržíte při registraci na místě.
 • Prosíme o registraci nejpozději do 31. srpna 2011.
 • Přihláška k ubytování a úhrada poplatku za ubytování do 31. července 2011

Organizační zajištění kongresu

 • Meritis s. r. o., Obrovského 644, 141 00 Praha 4
 • organizace kongresu, sponzoring a vystavovatelé: Milena Notová, GSM: 736 484 159
 • registrace, ubytování: Tereza Donátová, GSM: 737 282 842

http://boa2011.asco.org/ Předběžný program kongresu je součástí 1. oznámení

Web: http://www.meritis.cz/bestofascoCR2011

 • Přidat do kalendáře: 2011-09-10 00:00:00 2011-09-10 23:59:59 Europe/Prague Best of ASCO Vážené kolegyně, vážení kolegové, v letošním roce se uskuteční první oficiální Best of ASCO® Czech Republic (BOA), na kterém budou prezentovány nejvýznamnější práce z oblasti diagnostiky a léčby nádorových onemocnění, které doporučila skupina předních odborníků ASCO z přednášek, jenž zazněly na letošním výročním kongresu ASCO (ASCO 2011 Annual Meeting®), který se konal 3. až 7. června v americkém Chicagu. Organizační výbor Best of ASCO® Czech Republic následně z doporučených příspěvků sestavil předběžný program kongresu tak, aby reflektoval situaci v České republice, tj. potřeby nás a našich pacientů. Všechny prezentované materiály budou účastníkům dostupné v českém jazyce. Uspořádání Best of ASCO® Czech Republic v Praze umožní všem českým onkologům získat přístup k těm nejdůležitějším a nejaktuálnějším informacím z oblasti onkologie a zároveň i vést k prezentovaným příspěvkům odbornou diskuzi, zohledňující naše zkušenosti a naše podmínky. Z těchto důvodů považujeme konání Best of ASCO® Czech Republic za důležité i pro ty z vás, kteří se mohli ASCO 2011 Annual Meeting® osobně zúčastnit. Od pravidelného pořádání Best of ASCO® Czech Republic si navíc slibujeme zajištění trvalého přístupu k informacím z tak zásadního kongresu, jakým je ASCO Annual Meeting®. Těšíme se na setkání dne 10. září 2011 v TOP hotelu Praha. prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc. předseda ČOS ČLS JEP prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc. předseda organizačního výboru BOA Czech Republic MUDr. Marek Svoboda, Ph.D. vědecký sekretář výboru BOA Czech Republic TOP hotel Praha, Blažimská 1781/4, 149 00 Praha 4, Praha