European Digestive Cancer Days

- , Kongresové centrum Praha

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017 (EDCD) navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje její tematický rozsah. Jedním z cílů ECCD byla podpora a propagace screeningu kolorektálního karcinomu podle mezinárodních doporučení a standardů. To bylo důležité zejména pro Českou republiku, neboť její screeningový program v původní podobě nezahrnoval adresné zvaní občanů. Konference ECCD přispěla mimo jiné právě i k zavedení adresného zvaní a tím pádem k přeměně českého screeningového programu na populační v roce 2014. Nová konference EDCD rozšiřuje rozsah témat původní konference na nádorová onemocnění celého trávicího traktu a související aktivity – prevenci, včasný záchyt, léčbu a dlouhodobou péči o pacienty s těmito onemocněními.

Organizátoři

 • Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR
 • United European Gastroenterology
 • Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Institut biostatistiky a analýz
 • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu

Záštitu nad konferencí poskytli

 • Vytenis Andriukaitis, evropský komisař pro zdraví a bezpečnost potravin
 • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu
 • Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví ČR
 • Rostislav Vyzula, předseda Zdravotního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
 • Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
 • Alena Šteflová, vedoucí Kanceláře WHO v ČR
 • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
 • Česká onkologická společnost ČLS JEP

Registrace

 • Účast na konferenci je zdarma, je však nutná registrace.
 • Vyplňte prosím registrační formulář na stránkách konference

Program

 • Přidat do kalendáře: 2017-09-26 00:00:00 2017-09-27 23:59:59 Europe/Prague European Digestive Cancer Days Mezinárodní konference European Digestive Cancer Days 2017 (EDCD) navazuje na tradici každoročních setkání European Colorectal Cancer Days (ECCD) a rozšiřuje její tematický rozsah. Jedním z cílů ECCD byla podpora a propagace screeningu kolorektálního karcinomu podle mezinárodních doporučení a standardů. To bylo důležité zejména pro Českou republiku, neboť její screeningový program v původní podobě nezahrnoval adresné zvaní občanů. Konference ECCD přispěla mimo jiné právě i k zavedení adresného zvaní a tím pádem k přeměně českého screeningového programu na populační v roce 2014. Nová konference EDCD rozšiřuje rozsah témat původní konference na nádorová onemocnění celého trávicího traktu a související aktivity – prevenci, včasný záchyt, léčbu a dlouhodobou péči o pacienty s těmito onemocněními. Kongresové centrum Praha