I. česko-slovenská konference paliativní medicíny

, Olomouc

Pořadatelé

 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP (ČR)
 • Sekcia paliativnej medicíny Slovenské spoľočnosti pre studium a liečbu bolesti SLS (SR)

Odborný garant kongresu

 • MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D. – předseda ČSPM ČLS JEP
 • MUDr. Ondřej Sláma – vědecký sekretář ČSPM ČLS JEP

Programový výbor

 • MUDr. Ondřej Sláma
 • MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
 • MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
 • Mgr. Jiří Prokop, Ph.D.
 • MUDr. Kristýna Križanová
 • MUDr. Eva Sadovská
 • MUD. Marie Svatošová
 • MUDr. Zdeněk Kalvach
 • MUDr. Jan Maláska, Ph.D
 • PhDr. Marie Macková, Ph.D.
 • Prof. MUDr. Jana Skřičková, PhD

V průběhu konference bude vyhlášena cena ČSPM, tentokráte za nejlepší kasuistiku.

Aktivn

 • Přihlášky k aktivní účasti do 20.9.2009
 • Přihlášky k pasivní účasti do 1.11.2009

Program bude sestávat z přednášek pozvaných řečníků (přehledová sdělení k danému tématu) a přihlášených příspěvků (zkušenosti z jednotlivých pracovišť a výsledky výzkumu)

Tématické bloky

 • Obtížné bolestivé stavy u nevyléčitelně nemocných
 • Paliativní možnosti léčby dušnosti a možnosti ventilační podpory u pokročile a terminálně nemocných
 • Komunikace s nevyléčitelně nemocným pacientem a jeho rodinou, péče o pozůstalé
 • Paliativní pacient ve Vaší praxi – blok kasuistik
 • Péče o umírajícího pacienta – sesterský blok

Web: www.paliativnimedicina.cz

 • Přidat do kalendáře: 2009-11-12 00:00:00 2009-11-12 23:59:59 Europe/Prague I. česko-slovenská konference paliativní medicíny Olomouc