II. celostátní spondyloonkologické sympozium „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“

, Courtyard by Marriott Brno, Holandská 12, 639 00 Brno

Akce je určena pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

 

Pozvánky a oznámení 

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás jménem programového výboru sympozia pozvali k účasti na II. celostátním spondyloonkologickém sympoziu „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“,

Sympozium se koná dne 5. června 2017 v kongresových prostorách hotelu Marriott v Brně.
Je pořádané pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause, MBA a ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Jana Žaloudíka, CSc.


Akce je určena pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.


Máte-li zájem se sympozia zúčastnit, neváhejte se zaregistrovat. Registrační formulář a detailní informace najdete na http://www.symma.cz/spondyloonkologie/

Spolu s programovým výborem věříme, že Vás tematické zaměření akce zaujme a že i Vy přispějete svou odborností ke kvalitnímu programu sympozia.

Těšíme se na Vaši účast a setkání s Vámi a jsme


S přátelským pozdravem

MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
Ortopedická klinika LF MU a Fakultní nemocnice Brno

MUDr. Peter Grell, Ph.D.
Klinika komplexní onkologické péče, Masarykův onkologický ústav Brno

 

Programový výbor 

 • MUDr. Jan Cienciala, Ph.D.
 • MUDr. Peter Grell, Ph.D.
 • MUDr. Radim Grosman
 • MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.
 • doc. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
 • MUDr. Marek Slávik

Hlavní témata sympozia

 • Diagnostika nádorového onemocnění páteře  (patofyziologie, zobrazovací metody, laboratorní diagnostika..)
 • Primárně benigní nádory páteře
 • Chirurgická léčba primárních nádorů a solitárních metastáz
 • Konzervativní onkologická léčba – indikace, chemoterapie, radioterapie.
 • Rehabilitace a léčba bolesti.
 • Přidat do kalendáře: 2017-06-05 00:00:00 2017-06-05 23:59:59 Europe/Prague II. celostátní spondyloonkologické sympozium „Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“ Akce je určena pro všechny lékaře a sestry, kteří se setkávají ve své praxi s onkologickým onemocněním páteře. Cílem sympozia je uspořádat vědeckou mezioborovou akci, která přinese účastníkům větší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.   Courtyard by Marriott Brno, Holandská 12, 639 00 Brno