III. česko-slovenská konference paliativní medicíny

- , Regionální centrum Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Tematické bloky

 • Léčba bolesti
 • Výživa u pacientů v paliativní péči
 • Léčba kostních metastáz
 • Integrace paliativní péče do systému zdravotnictví a do vzdělávání
 • Psychologické aspekty paliativní medicíny

Účast na akci bude ohodnocena kredity pro lékaře, sestry, nutriční terapeuty, zdravotně
sociální pracovníky a klinické psychology.

Pozvánky a oznámení

Pořadatelé

 • Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP
 • Sekcia paliatívnej medicíny Slovenskej spoločnosti pre studium a liečbu bolesti SLS

Odborná spolupráce

 • Česká onkologická společnost ČLS JEP
 • Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP
 • Česká pneumologická a ftizeologická společnost ČLS JEP
 • Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
 • Společnost pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP
 • Slovenská spoločnosť pre štúdium a liečbu bolesti SLS

Odborní garanti

 • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
 • MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.

Programový výbor

 • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
 • MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
 • MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
 • MUDr. Kristýna Križanová
 • MUDr. Hedvika Jakubíková, Ph.D.
 • prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc.
 • MUDr. Dagmar Palasová,
 • prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.
 • doc. MUDr. Miroslav Kala, CSc.
 • doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

Aktivní účast

 • Přihlášky k aktivní účasti do 16. 9. 2011
 • k pasivní účasti do 13. 11. 2011
 • online přihláškou na www.solen.cz, mailem na registrace@solen.cz, nebo poštou na SOLEN, s. r. o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc

Registrace

 • Přihlášky k účasti: do 13. listopadu 2011
 • na www.solen.cz
 • Přidat do kalendáře: 2011-11-24 00:00:00 2011-11-25 23:59:59 Europe/Prague III. česko-slovenská konference paliativní medicíny Tematické bloky Léčba bolesti Výživa u pacientů v paliativní péči Léčba kostních metastáz Integrace paliativní péče do systému zdravotnictví a do vzdělávání Psychologické aspekty paliativní medicíny Účast na akci bude ohodnocena kredity pro lékaře, sestry, nutriční terapeuty, zdravotně sociální pracovníky a klinické psychology. Regionální centrum Olomouc