IV. spondyloonkologické sympozium "Nádory a metastatické onemocnění páteře"

- , Brno, hotel Marriott

IV. spondyloonkologické sympozium "Nádory a metastatické onemocnění páteře"

4. spondyloonkologické sympozium s názvem "Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“ se koná tradičně v Brně v konferenčních prostorách hotelu Marriott. 
Odborný program sympozia je určen lékařům a zdravotníkům, kteří se ve své praxi setkávají s onkologickým onemocněním páteře. Našim cílem je uspořádat multidisciplinární vědeckou akci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci.

Akce je pořádána pod záštitou ředitele Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslava Štěrby, Ph.D., ředitele Masarykova onkologického ústavu prof. MUDr. Marka Svobody, Ph.D. a děkana Lékařské fakulty Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martina Repka, Ph.D.

Pozvánky a oznámení 

Předběžný program

7. listopadu 2021

  • Sekce I: Multidisciplinární přístup / multidisciplinární týmy

8. listopadu 2021

  • Sekce II: Onkologie - obecný přehled – zobrazovací metody, molekulární biologie, diagnostika a klasifikace, screening
  • Sekce III: Chirurgická léčba – indikace a přístupy, operační techniky, en bloc resekce, materiálové možnosti implantátů
  • Sekce IV: Radiační terapie - typy a indikace, pokroky v léčbě, změny v průběhu léčby

9. listopadu 2021

  • Sekce V: Systémová léčba a podpůrná terapie
  • Sekce VI: Intervenční radiologie
  • Sekce VII: Psychosociální terapie a rehabilitace
  • Sekce VIII: Národní spinální společnosti a doporučené postupy

Registrace

Podrobné informace na webu sympózia

  • Přidat do kalendáře: 2021-11-07 00:00:00 2021-11-09 23:59:59 Europe/Prague IV. spondyloonkologické sympozium "Nádory a metastatické onemocnění páteře" 4. spondyloonkologické sympozium s názvem "Nádory a metastatické onemocnění páteře – diagnostika, zobrazovací metody, komplexní konzervativní a chirurgická léčba“ se koná tradičně v Brně v konferenčních prostorách hotelu Marriott.  Odborný program sympozia je určen lékařům a zdravotníkům, kteří se ve své praxi setkávají s onkologickým onemocněním páteře. Našim cílem je uspořádat multidisciplinární vědeckou akci, která přinese účastníkům širší přehled a orientaci v mezioborové spolupráci. Brno, hotel Marriott