IV. Sympózium molekulární patologie

- , Regionální centrum Olomouc, Teoretické ústavy LF UP, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Typ akce: Meziregionální mezioborový diagnostický

Pořádá

  • Laborator molekulární patologie
  • Laborator experimentální medicíny
  • Ústav patologie
  • LF UP a FN Olomouc

Kontakt: Prof. MUDr. Jirí Ehrmann, Ph.D.

  • Přidat do kalendáře: 2008-04-25 00:00:00 2008-04-26 23:59:59 Europe/Prague IV. Sympózium molekulární patologie Regionální centrum Olomouc, Teoretické ústavy LF UP, Olomouc