IX.celostátní konference paliativní medicíny v Brně

- , Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno

IX.celostátní konference paliativní medicíny v Brně

Konference se uskuteční 8.-9. září 2017 v kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně. Jedná se o největší tuzemskou odbornou akci věnovanou paliativní péči, které se každoročně účastní více než 300 lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních i zástupců dalších profesí, které se na péči o pacienty v závěru života podílejí.

Konference je určena lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům, pastoračním pracovníkům a kaplanům ale i všem dalším zájemcům, kteří v rámci své profese pracují s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími.

Hlavní témata v roce 2017

 • Bolest a ostatní symptomy pokročilého nevyléčitelného onemocnění
 • Dimenze a podoby utrpení u pacientů v závěru života
 • Paliativní péče v prostředí nemocnice
 • Paliativní péče v ordinaci praktického lékaře a ambulancích specialistů
 • Ambulantní a mobilní specializovaná paliativní péče
 • Paliativní péče v LDN a zařízeních sociální péče
 • Hospicová péče
 • Vzdělávání v paliativní péči
 • Výzkum v paliativní péči
 • Psychologické aspekty paliativní péče
 • Sociální práce a poradenství v paliativní péči
 • Duchovní potřeby a duchovní péče v kontextu paliativní péče
 • Etické aspekty paliativní péče
 • Právní aspekty paliativní péče

Registrace

 

Pro další informace a registraci navštivte stránky konference

 • Přidat do kalendáře: 2017-09-08 00:00:00 2017-09-09 23:59:59 Europe/Prague IX.celostátní konference paliativní medicíny v Brně Konference se uskuteční 8.-9. září 2017 v kongresovém centru hotelu Voroněž v Brně. Jedná se o největší tuzemskou odbornou akci věnovanou paliativní péči, které se každoročně účastní více než 300 lékařů, sester, sociálních pracovníků, psychologů, duchovních i zástupců dalších profesí, které se na péči o pacienty v závěru života podílejí. Orea Hotel Voroněž, Křížkovského 47, 603 73 Brno