Karcinom močového měchýře

, Urologická klinika VFN, posluchárna 5. patro, Praha

Klinické semináře Urologické kliniky VFN a 1. LF UK Praha pro školní rok 2009/2010

  • Prognostické faktory u neinvazivního karcinomu močového měchýře – M. Babjuk
  • Molekulární faktory u neinvazivního karcinomu močového měchýře – V. Soukup

Web: http://cus.cz/fil...__Ke_Karlovu_6.doc

  • Přidat do kalendáře: 2010-01-07 00:00:00 2010-01-07 23:59:59 Europe/Prague Karcinom močového měchýře Urologická klinika VFN, posluchárna 5. patro, Praha