konference PREVON 2021

- , Praha

Ve dnech 22. až 23. září 2021 se bude konat již čtvrtý ročník konference PREVON, která bude zaměřena na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice. Čtvrtý ročník konference PREVON byl již připravován v roce 2020, nicméně se z důvodů sílící epidemie onemocnění COVID-19 neuskutečnil. Zaměření tohoto ročníku konference jsme ponechali totožné, protože témata aktuálního systému screeningů a dopadů pandemie, a hlavně budoucnost screeningových programů nabývají na důležitosti.

Registrace

  • Všem případným zájemcům připomínáme nutnost se předem registrovat.
  • Registrace je možná na webu konference.
  • V případě volných kapacit bude umožněna registrace na místě v době konání konference.
  • V případě zhoršení epidemické situace bude zajištěna možnost sledovat konferenci prostřednictvím online přenosu.

Program

22. 9. 2021 NOVÉ PROGRAMY ČASNÉHO ZÁCHYTU ONEMOCNĚNÍ OD ROKU 2022

  • Seminář k zahájení populačního pilotního programu screeningu spinální svalové atrofie (SMA) a těžké kombinované imunodeficience (SCID) u novorozenců
  • Seminář k zahájení populačního pilotního programu časného záchytu karcinomu plic u rizikových osob

23. 9. 2021 POPULAČNÍ SCREENING NÁDORŮ V ČR: VÝZVY DO BUDOUCNA

  • Inovace zavedených populačních screeningových programů
  • Kvalitní data pro kvalitnější screening
  • Digitalizace zdravotnictví jako příležitost pro lepší screening

Záznamy přednášek z předchozích ročníků najdete na webu konference.

  • Přidat do kalendáře: 2021-09-22 00:00:00 2021-09-23 23:59:59 Europe/Prague konference PREVON 2021 Ve dnech 22. až 23. září 2021 se bude konat již čtvrtý ročník konference PREVON, která bude zaměřena na současnost a budoucnost screeningových programů v České republice. Čtvrtý ročník konference PREVON byl již připravován v roce 2020, nicméně se z důvodů sílící epidemie onemocnění COVID-19 neuskutečnil. Zaměření tohoto ročníku konference jsme ponechali totožné, protože témata aktuálního systému screeningů a dopadů pandemie, a hlavně budoucnost screeningových programů nabývají na důležitosti. Praha