Konference Titan 2017

, NCO NZO Brno

Konference je určena pro všeobecné sestry.

Konference TITAN je připravena pro zájemce, kteří mají zájem o prohloubení svých znalostí.

Účastníci konference získají nejnovější informace o příčinách, výskytu, trvání, symptomech a důsledcích každé hematologické toxicity, důležitosti hodnocení rizika a o pravidlech, pomocí kterých mohou aktivně předcházet, diagnostikovat a léčit tyto často život ohrožující stavy. Všeobecné sestry tak mohou zdokonalit své praktické znalosti a přispět ke zlepšení kvality a délky života pacientů.

Léčba nežádoucích účinků chemoterapie. Hematologické nežádoucí účinky tj. neutropenie, anemie a trombocytopenie často vedou až k život ohrožujícím stavům a zároveň mohou významně ovlivnit výsledek léčby onkologických pacientů.

Přihlásit se můžete přes webové stránky www.nconzo.cz

Odborný garant (školitel):prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Vedoucí kurzu:Hilda Vorlíčková, MBA
Organizuje:Ing. Alena Obstová, obstova@nconzo.cz, tel.: 543559517

Účastnický poplatek: 100,- Kč 

Případné dotazy odešlete na email : obstova@nconzo.cz

Počet účastníků je limitován kapacitou sálu.

  • Přidat do kalendáře: 2017-11-23 00:00:00 2017-11-23 23:59:59 Europe/Prague Konference Titan 2017 Konference je určena pro všeobecné sestry. NCO NZO Brno