Kontroverze v onkologii

- , Kongresové centrum Golf resortu Kunětická Hora, Dříteč 155

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Komplexní onkologické centrum Pardubice Multiscan s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci konanou pod záštitou ČOS a SROBF. 

Registrace

 • Konferenční poplatek a ubytování hradí pořadatel
 • Prosíme, potvrďte svoji účast, případně požadavek na ubytování, nejpozději do 20. 1. 2012

Pozvánka


Odborný program

Čtvrtek 16. 2. 2012,14:00 hodin

 • Ing. Sotirios Zavalianis, majitel, MUDr. Jan Calta, ředitel: Přivítání účastníků zástupcem vedení firmy MULTISCAN s.r.o.
 • Doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.: Představení pracoviště Radiační a klinické onkologie Multiscan s.r.o. Pardubice

Sekce karcinom prsu

 1. Prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.: Neoadjuvantní farmakoterapie primárně operabilních karcinomů prsu v éře personalizované mediciny
 2. Doc. MUDr. Jozef Mardiak, CSc: Kontroverze v adjuvantní hormonální léčbě karcinomu prsu
 3. Prim. MUDr. Katarina Petráková, Ph.D.: Karcinom prsu ve světle nových informací
 4. MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D., Doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc.: Mozkové metastázy u HER-2 dependentního karcinomu prsu
 5. Prim. MUDr. Tomáš Svoboda, Ph.D.: Hormonální substituční léčba a hormonální antikoncepce ve vztahu ke karcinomu prsu
 6. Prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc.: Současný názor na RT karcinomu prsu s pozitivitou axilárních uzlin
 7. MUDr. Martin Doležel, Ph.D.: Perioperativní intersticiální brachyterapie u vysoce rizikových pacientek po neoadjuvantní chemoterapii

  Coffee break 16,30-17,00

  Varia

 8. Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.: Multidisciplinární přístup k onkologickým pacientům
 9. Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D.: Pozice české onkologické péče v mezinárodních srovnáních: kontroverze mediální i věcná
 10. Prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.: Současný pohled na systémovou léčbu karcinomu ledviny
 11. Doc. MUDr. Martina Kubecová, Ph.D., MUDr. Eva Kindlová, MUDr. Petra Líbalová: Kontroverze v léčbě karcinomu endometria

Pátek 17. 2. 2012, 9:00 hodin

Sekce GIT

 1. Prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D.: Nové molekulární markery u nádorů zažívacího traktu - prognostické nebo prediktivní?
 2. Prof. Dr. Thomas Brodowicz, Ph.D.: Systemic treatment of metastatic colorectal cancer
 3. Prof. MUDr. Jindřich Finek, Ph.D.: Je léčba metastatického kolorektálního karcinomu do progrese ideální postup ?
 4. Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D., MUDr. Milan Vošmik, Ph.D.: Kontroverze před- a pooperační onkologické léčby karcinomu žaludku
 5. MUDr. Tomáš Šálek: Kontroverze v systémové léčbě pokročilého karcinomu žaludku

  Coffee break 10:25-10:45

  Sekce uroonkologie a onkogynekologie

 6. Doc. MUDr. Renata Soumarová, Ph.D.: Místo permanentní brachyterapie v léčbě karcinomu prostaty
 7. MUDr. David Feltl, Ph.D.: Stereotaktická radioterapie karcinomu prostaty - výsledky ročního sledování
 8. Prof. MUDr. Karel Odrážka, Ph.D.: IMRT vs 3D CRT u karcinomu prostaty.
 9. MUDr. Kateřina Dědečková , MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D., MUDr. Kateřina Bílská : Alternativní frakcionace v léčbě karcinomu prostaty
 10. Prof. MUDr. Jitka Abrahámová, Dr,Sc.: Chemoterapie pokročilého kastračně rezistentního karcinomu prostaty
 11. Doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc: Analýza objemových histogramů ve vztahu k toxicitě v radioterapii karcinomu prostaty

Oběd 13,00-14,00

 • Přidat do kalendáře: 2012-02-16 00:00:00 2012-02-17 23:59:59 Europe/Prague Kontroverze v onkologii Komplexní onkologické centrum Pardubice Multiscan s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na odbornou konferenci konanou pod záštitou ČOS a SROBF.  Kongresové centrum Golf resortu Kunětická Hora, Dříteč 155