Kontroverze v onkologii

- , Kongresové centrum Kunětická Hora Dříteč

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Multiscan, s.r.o., Komplexní onkologické centrum Pardubice vás zvou na VI. ročník odborné konference zabývající se onkologickou problematikou. 

Pozvánky a oznámení

Přihlášky

 • Přihláška 
 • Vyplněnou přihlášku zašlete nejpozději do 6. května 2016 poštou či e-mailem na adresu kontroverze@multiscan.cz

Kontakt

 • MUDr. Iveta Kolářová, Ph.D.
 • kolarova@multiscan.cz
 • Kyjevská 44, 532 03 Pardubice
 • Komplexní onkologické centrum Pardubického kraje, Multiscan

Záštity

Akce je garantována Českou onkologickou společností ČLS JEP a koná se pod záštitou Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP

Záštitu dále převzali: 

 • MUDr. Svatopluk Němeček, MBA - ministr zdravotnictví ČR 
 • JUDr. Martin Netolický, Ph.D. - hejtman Pardubického kraje
 • Ing. Martin Charvát - primátor města Pardubice
 • prof. MUDr. Josef Fusek, DrSc. - děkan Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice

Odborný garant: doc. MUDr. Jaroslav Vaňásek, CSc. primář a vedoucí lékař Komplexního onkologického centra Pardubického kraje 

 

Vzdělávací akce je určena pro lékaře a pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, bude ohodnocena 9 kredity.

 • Přidat do kalendáře: 2016-05-19 00:00:00 2016-05-20 23:59:59 Europe/Prague Kontroverze v onkologii Multiscan, s.r.o., Komplexní onkologické centrum Pardubice vás zvou na VI. ročník odborné konference zabývající se onkologickou problematikou.  Kongresové centrum Kunětická Hora Dříteč