Kurz - Laboratorní vyšetřování v onkologii

- , Budějovická 15, Praha 4

Vedoucí vzdělávací akce

Prof. MUDr. Antonín KAZDA DrSc.

Registrace

Více informací a registrace je možná na portálu IPVZ Etiopatogeneze tumorů. Tumorové markery, jejich validita, požadavky SLP. Vyšetření doporučená v rámci EGTM. Epigenetika. Laboratorní vyšetření při monitorování návratu choroby a efektu terapie, falešná pozitivita. Predikce účinnosti cytostatik in vitro. Využití molekulárně biologických metod v onkologii, molekulární biologická terapie a její laboratorní monitorování. Prognostické a prediktivní parametry. Paraproteiny a prostatický antigen. Stanovení volných lehkých řetězců. Sledování nežádoucích účinků onkologické terapie. Diagnostika endokrinních tumorů.

Web: http://www.portal....w.aspx?id=16867603

  • Přidat do kalendáře: 2007-11-20 00:00:00 2007-11-21 23:59:59 Europe/Prague Kurz - Laboratorní vyšetřování v onkologii Budějovická 15, Praha 4