Léčba symptomů pokročilého onemocnění

- , přednášková místnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě

Kurz pro lékaře pořádané Institutem paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP

Program:

 • Patofyziologie, klinický obraz a paliativní léčba dušnosti.
 • Patofyziologie, klinický obraz a paliativní léčba průjmu a zácpy.
 • Patofyziologie, klinický obraz a paliativní léčba nechutenství, poruch výživy a kachexie.
 • Patofyziologie, klinický obraz a paliativní léčba kašle a škytavky.
 • Hodnocení nutričního stavu a nutriční péče v kontextu paliativní medicíny.
 • Paliativní management výpotků (fluidothorax, fluidoperikard, ascites).
 • Deprese: hodnocení a léčba, úzkost: hodnocení a léčba, delirium: hodnocení a léčba,
 • poruchy spánku: hodnocení a léčba.
 • Péče o chronické rány u nevyléčitelně nemocných, péče o stomie a drény (kolostomie, ileostomie, nefrostomie, gastrostomie, tracheostomie, urostomie, peritoneální, biliární a hrudní drény).

Přednášející

 • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D., Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D., MUDr. Milena Šachlová, Ph.D., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Pavel Vedra,

Přihlášky:

 • Přihlašování na kurzy přes webové stránky www.dlbsh.cz, sekce Edukační centrum – Aktuální edukační akce, nebo mailem na adrese vedoucí sekretariátu ČSPM ČLS JEP.

Více informací o kurzu:

 • Přidat do kalendáře: 2012-05-02 00:00:00 2012-05-04 23:59:59 Europe/Prague Léčba symptomů pokročilého onemocnění Kurz pro lékaře pořádané Institutem paliativní medicíny ČSPM ČLS JEP přednášková místnost Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě