MEFANET 2011: 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů

- , hotel Voroněž I, Brno

Hlavní témata:

 • Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů: telemedicína, webové obrazové archivy, výukové portály, multimediální učební pomůcky.
 • Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách.
 • Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků.
 • Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů: hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů, podpora výuky zahraničních studentů.
 • Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek.
 • Legislativní problematika, autorská práva.

Aktivní účast

 • Termín pro odeslání abstraktů Vašich příspěvků v rozsahu max 2000 znaků (přednášky a postery): prodloužen termín - 25.10.2011
 • Termín, do kdy budou autoři vyrozuměni o přijetí jejich příspěvku do sborníku na CD: 1.11.2011
 • Termín pro dodání plných verzí vašich příspěvků do sborníku na CD v rozsahu nejméně 800 slov (články v anglickém jazyce): 13.11.2011
 • Informace pro aktivní účastníky
 • Online registrace
 • Oznámení (PDF)

Registrace

Organizační výbor

 • Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. (LF MU)
 • Aleš Martínek
 • Ing. Jaroslav Majerník, Ph.D. (LF UPJŠ)
 • Mgr. Martin Komenda (LF MU)

Kontakt: lopuchovska@iba.muni.cz

Web: http://www.mefanet....php?pg=konference

 • Přidat do kalendáře: 2011-11-24 00:00:00 2011-11-25 23:59:59 Europe/Prague MEFANET 2011: 5. konference lékařských fakult ČR a SR s mezinárodní účastí na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů Hlavní témata: Informační a komunikační technologie a jejich aplikace ve výuce lékařských oborů: telemedicína, webové obrazové archivy, výukové portály, multimediální učební pomůcky. Elektronická podpora výuky v bakalářských a magisterských studijních programech na lékařských fakultách. Informační a komunikační technologie v celoživotním vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků. Zkušenosti pedagogů a studentů s využitím informačních technologií ve výuce lékařských oborů: hodnocení kvality obsahu elektronických informačních zdrojů, podpora výuky zahraničních studentů. Metodika pro efektivní tvorbu elektronických učebních pomůcek. Legislativní problematika, autorská práva. hotel Voroněž I, Brno