Melanom a kožní nádory

, Poslanecká sněmovna ČR, Praha

Žádáme o potvrzení vaší účasti do 2. května 2011 na e-mailovou adresu: cds@verum.cz PŘEDMĚT: edukační seminář v Parlamentu

Kapacita sálu je omezena na 170 osob včetně přednášejících.
Bez včasné registrace nebudete do budovy PSP ČR bohužel vpuštěni.
Nezapomeňte si s sebou, prosím, vzít občanský průkaz či cestovní pas.
Při vstupu do PSP ČR je třeba prokázat svoji totožnost. Děkujeme za pochopení.

Seminář se koná pod záštitou poslankyň MUDr. Milady Emmerové a ing. Vladimíry Lesenské

Odborní garanti konference:

Prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA
Doc. MUDr. Karel Ettler, CSc.

Informační leták (PDF)

Program semináře

12.00 – 12.45 registrace účastníků a oběd

12.45 – 13.00 zahájení konference

13.00 – 13.15 Ettler, K.: Fotoprotekce

13.15 – 13.30 Fikrle, T.: Diagnostická úskalí u maligního melanomu – dermatoskopie

13.30 – 13.45 Krajsová, I.: Adjuvantní léčba melanomu, co je nového?

13.45 – 14.00 Arenberger, P.: Ipilimumab a cílená léčba metastazujícího melanomu

14.00 – 14.15 Horažďovský, J.: Rizikové faktory pro vznik melanomu

14.15 – 14.30 Janouch, M.: Změna klimatu a UV expozice v ČR

14.30 – 15.15 přestávka s občerstvením

15.15 – 15.30 Frey, T.: Bazaliom – klasický způsob léčby

15.30 – 15.45 Lippert, J.: Bazaliom – moderní způsoby léčby

15.45 – 16.00 Gkalpakiotis, S.: Dermatoskopie nemelanocytárních lézí

16.00 – 16.15 Kubecová, M.: Radioterapie epiteliálních nádorů kůže

16.15 – 16.30 Arenbergerová, M.: Co je nového ve fotoprotekci a dermatoonkologii?

16.30 – 16.45 Benáková, N.: Jak provádět fototerapii bezpečně

  • Přidat do kalendáře: 2011-05-04 00:00:00 2011-05-04 23:59:59 Europe/Prague Melanom a kožní nádory Poslanecká sněmovna ČR, Praha