Minisympoziumuroonkologickésekce

, TOP hotel, Praha

předsedající

  • M. Matoušková
  • M. Babjuk

Témata

  • Problematika kostního postižení u CaPa možnosti jeho ovlivnění (Š. Veselý)
  • Aktuální hodnocení výsledků projektu UJO (J. Mečl)
  • Uzlinové postižení u urologických nádorů (M. Babjuk)
  • Intravezikálníléčba z pohledu právních předpisů

Web: http://www.cus.cz...logick___sekce.pdf

  • Přidat do kalendáře: 2010-10-06 00:00:00 2010-10-06 23:59:59 Europe/Prague Minisympoziumuroonkologickésekce TOP hotel, Praha