NUTRIČNÍ PÉČE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH

, přednáškový sál ředitelství nemocnice Jičín, Jičín

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Pořadatel:

  • Centrum paliativní onkologické péče FN Hradec Králové

Garanti projektu:

  • Prof.MUDr.Roman Prymula, CSc., Ph.D., Fakultní nemocnice Hradec Králové
  • Prof.MUDr. Jiří Petera, Ph.D., Onkologické centrum FN Hradec Králové
  • Prof.MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., Česká onkologická společnost (ČOS)
  • Oblastní nemocnice Jičín

Pozvánka:

  1. Paliativní onkologická péče, indikátory kvality na různých stupních poskytované zdravotní péče, podpůrná nutriční léčba u onkologických nemocných

    prof. MUDr. Stanislav Filip, Ph.D.,DSc.

  2. Ambulance paliativní onkologické péče, obecné zásady výživy u nemocných v programu paliativní onkologické péče

    Doc. MUDr. Ladislav Slováček, Ph.D.

  3. Nutriční ambulance a její postavení v koncepci paliativní onkologické péče v regionu

    prim. MUDr. Miroslav Hanuš, prim. MUDr. Regina Štuková

  4. Nové trendy v nutriční péči

    Martina Juříčková, Jindřiška Kubátová

  • Přidat do kalendáře: 2010-05-20 00:00:00 2010-05-20 23:59:59 Europe/Prague NUTRIČNÍ PÉČE U ONKOLOGICKY NEMOCNÝCH přednáškový sál ředitelství nemocnice Jičín, Jičín