Obnovené XXIX. (jarní) podzimní setkání Loket 2023, Memoriál prof. Miroslava Rysky a 20. postgraduální kurz SGO ČLS JEP

, Loket u Karlových Varů, Kulturní dům Dvorana Loket, společenský sál

Obnovené XXIX. (jarní) podzimní setkání Loket 2023, Memoriál prof. Miroslava Rysky a 20. postgraduální kurz SGO ČLS JEP

Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha a Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP vás zvou na tradiční konferenci. Tématy letošního ročníku je Multidisciplinární spolupráce v diagnostice a léčbě gastrointestinálních malignit a Nové technologie v diagnostice a léčbě nádorů jícnu a GEJ. 

Registrace 

Pozvánky a oznámení

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK.

Setkání se koná pod záštitou ministra zdravotnictví ČR prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR

Další informace a program na stránkách Společnosti pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP a na webu ÚVN.

Program

  • 09:00 Zahájení – Válek V., Zavoral M., Pohnán R.
  • 09:05–09:20 Zavoral M. (Praha): Ryskova přednáška
  • 09:20–09:35 Dušek L. (Brno): Vývoj, aktuální data a postCovidum gastrointestinálních malignit
  • 09:35–09:50 Suchánek Š. (Praha): Up to date endoskopické diagnostiky a léčby tu prox. GIT
  • 09:50–10:05 Válek V. (Brno): Racionalizace zobrazovacích metod v diagnostice neoplázií foregut aneb optimální timing vs dostupnost vyšetření
  • 10:05–10:20 Zogala D. (Praha): PET CT mít či nemít?
  • 10:20–10:35 Pohnán R. (Praha): Nástup robotické chirurgie (per aspera ad astra)
  • 10:35–11:00 Diskuze
  • 11:00–11:30 Přestávka
  • 11:30–11:45 Obermannová R. (Brno): Onkolog v léčbě lokalizovaných nádorů jícnu a GEJ
  • 12:00–12:15 Petruželka L. (Praha): Perspektivy imunoterapie v léčbě nádorů jícnu a GEJ
  • 12:15–12:30 Stankuš I. (Praha): Jak důležité je mít Cyberknife
  • 12:30–12:45 Vacková Z. (Praha): Když se ne vše daří – nové metody v řešení anastomotických leaků v HčTT
  • 12:45–13:15 Interaktivní kazuistiky – simulovaný multidisciplinární tým
    Moderované kazuistiky gastrointestinálních malignit s interaktivním hlasováním
  • 13:15–13:40 Diskuze
  • Přidat do kalendáře: 2023-10-06 00:00:00 2023-10-06 23:59:59 Europe/Prague Obnovené XXIX. (jarní) podzimní setkání Loket 2023, Memoriál prof. Miroslava Rysky a 20. postgraduální kurz SGO ČLS JEP Chirurgická klinika 2. LF UK a ÚVN Praha a Společnost pro gastrointestinální onkologii ČLS JEP vás zvou na tradiční konferenci. Tématy letošního ročníku je Multidisciplinární spolupráce v diagnostice a léčbě gastrointestinálních malignit a Nové technologie v diagnostice a léčbě nádorů jícnu a GEJ.  Loket u Karlových Varů, Kulturní dům Dvorana Loket, společenský sál