PREVON 2017

- , Kongresové centrum Praha

Akce získala podporu České onkologické společnosti.

Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností. Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, který je spolufinancován Evropskou unií.

Registrace 

Pozvánky a oznámení

Program

Záštitu nad konferencí poskytli

  • Pavel Poc, poslanec Evropského parlamentu
  • Miloslav Ludvík, ministr zdravotnictví ČR
  • Tomáš Zima, rektor Univerzity Karlovy
  • Alena Šteflová, vedoucí Kanceláře WHO v ČR
  • Česká gastroenterologická společnost ČLS JEP
  • Česká onkologická společnost ČLS JEP

Programový výbor

  • doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., předseda programového výboru
    za Národní radu pro implementaci a řízení programů časného záchytu onemocnění
  • Přidat do kalendáře: 2017-09-25 09:00:00 2017-09-25 18:00:00 Europe/Prague PREVON 2017 Programy prevence, screeningu a časné diagnostiky vážných onemocnění ve světle současných poznatků a praktických zkušeností. Tato konference je organizována v rámci projektu Národní koordinační centrum programů časného záchytu onemocnění I, který je spolufinancován Evropskou unií. Kongresové centrum Praha