Prezentace výsledků z registru Kelly za rok 2017

- , Hradec Králové nebo online

Společnost českých patologů ČLS JEP, Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. a Boehringer Ingelheim spol. s r.o. zvou patology a pneumo-onkology na setkání, jehož cílem je prezentace výsledků z klinického registru Kelly za rok 2017. 

Přednášející

  • prof. MUDr. Aleš Ryška, Ph.D., Fingerlandův ústav patologie FN Hradec Králové
  • Mgr. Marika Chrápavá, Institut biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy Univerzity Brno

Pozvánky a oznámení

Projekt Kelly vznikl v roce 2014 jako pilotní projekt, který má za úkol sledovat a vyhodnocovat data o počtu a šíři diagnostiky u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC) v České republice. Primárním cílem je vybudování databáze, která bude sloužit především jako zdroj anonymizovaných informací o tomto nádorovém onemocnění v ČR.

  • Přidat do kalendáře: 2018-02-21 15:00:00 2018-02-21 16:00:00 Europe/Prague Prezentace výsledků z registru Kelly za rok 2017 Společnost českých patologů ČLS JEP, Institut biostatistiky a analýz, s.r.o. a Boehringer Ingelheim spol. s r.o. zvou patology a pneumo-onkology na setkání, jehož cílem je prezentace výsledků z klinického registru Kelly za rok 2017.  Hradec Králové nebo online