Satelitní workshop FISH a CGH v rámci 3. Sympózia molekulární patologie: proteomika, genomika

- , Kulatá posluchárna Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, Olomouc

Worshop se koná v rámci 3. sympózia Molekulární patologie: proteomika, genomika

Workshop organizuje

  • Laboratoř experimentální medicíny (LEM) LF UP a FN Olomouc (Doc. Marián hajduch, Ph.D., RNDr. Radek trojanec, Ph.D., RNDr. Božena Braunerová)
  • Hemato-onkologická klinika LF UP a FN Olomouc (prof. RNDr. Mgr. Marie Jarošová, CSc.; RNDr. Milena Holzerová; Mgr. jana Balcárková)
  • Abbott Laboratories, s.r.o. Praha (MUDr. M. Cibulková, MBA)

Pozvánka a program

K dispozici pozvánka a program ve formátu pdf.

Přihláška

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu radek.trojanec@seznam.cz, popř. poštou na adresu:
Laboratoř experimentální medicíny
Dětská klinika FN a UP v Olomouci
Puškinova 6
775 20 Olomouc

Web: http://www.lmp.upol.cz/

  • Přidat do kalendáře: 2007-05-02 00:00:00 2007-05-05 23:59:59 Europe/Prague Satelitní workshop FISH a CGH v rámci 3. Sympózia molekulární patologie: proteomika, genomika Kulatá posluchárna Dětské kliniky LF UP a FN Olomouc, Puškinova 6, Olomouc