Screening and Management of Colorectal Cancer in Europe. Actual Practice and Future Trends

- , Municipal House (Obecni dum), Praha (Prague)

Pořadatelé:

  • International Digestive Cancer Alliance
  • Česká gastroenterologická společnost
  • Vize 97

1. oznámení ve formátu pdf

Inzerát ve formátu pdf

Registrace:

Program konference

Kontakt: Doc. MUDr Miroslav Zavoral, PhD

Web: www.idca2008.cz

  • Přidat do kalendáře: 2008-06-13 00:00:00 2008-06-14 23:59:59 Europe/Prague Screening and Management of Colorectal Cancer in Europe. Actual Practice and Future Trends Pořadatelé: International Digestive Cancer Alliance Česká gastroenterologická společnost Vize 97 Municipal House (Obecni dum), Praha (Prague)