Seminář KVMO: "Integrace paliativní péče v onkologii aneb Kdo, kdy, kde a jak“, Praha

- , Hotel Andels, Stroupežnického 21, Praha 5 - Smíchov

Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, jehož cílem je představit aktuální evidenci o efektivních modelech integrace paliativní péče v onkologii a doporučených postupech ASCO a ESMO pro tuto oblast péče. 

Odborný garant seminářů

  • Doc. MUDr. Jana Prausová, Ph.D., MBA, Předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP, Přednostka kliniky Onkologická klinika 2. LF UK Fakultní nemocnice v Motole

Pozvánky a oznámení

Registrace 

  • Registrace a přihlášení na seminář na www.teoconsulting.cz
  • Pro lékaře - onkology a studenty LF - registrace zdarma 
  • Pro ostatní účastníky 350,- Kč vč. DPH

Podmínka účasti na seminářích PODZIM 2021 nebo on-line diskuse absolvování teorie na internetu www.teocconsulting.cz/paliativa

Seminář je akreditován ČLK dle Stavovského předpisu č. 16

Časový program seminářů: 17:00 – 19:30 hodin

Seminář proběhne v rámci podzimního cyklu seminářů KVMO v Praze (8. 9. 2021), Olomouci (29. 9. 2021), Liberci (30. 9. 2021), Českých Budějovicích (10.11. 2021), Brně (24. 11. 2021), Plzni (8. 12. 2021) a v Hradci Králové (15. 12. 2021).

Anotace tématu: Integrace paliativní péče v onkologii

Cílem semináře je představit aktuální evidenci o efektivních modelech integrace paliativní péče v onkologii a doporučených postupech ASCO a ESMO pro tuto oblast péče. Na několika kazuistikách budou interaktivní formou rozebrány specifické aspekty paliativní péče u onkologicky nemocných a možnosti spolupráce s paliativním konziliárním týmem v nemocnici a v hospicových zařízeních.

Regionální podzimní semináře v roce 2021 podporují

             

  • Přidat do kalendáře: 2021-09-08 17:00:00 2021-09-08 19:30:00 Europe/Prague Seminář KVMO: "Integrace paliativní péče v onkologii aneb Kdo, kdy, kde a jak“, Praha Pod odbornou garancí České onkologické společnosti ČLS JEP a v rámci projektu Kontinuální vzdělávání mladých onkologů Vás zveme na interaktivní seminář, jehož cílem je představit aktuální evidenci o efektivních modelech integrace paliativní péče v onkologii a doporučených postupech ASCO a ESMO pro tuto oblast péče.  Hotel Andels, Stroupežnického 21, Praha 5 - Smíchov