Sympozium ke Světovému dni proti rakovině

, Lékařský dům, Praha

Téma

Možnosti aktivní prevence rakoviny

Organizátoři

Liga proti rakovině Praha ve spolupráci s Českou lékařskou společností J.E.P.

Sympozium je přístupno jak lékařské, tak laické veřejnosti.
Přihlášky na birkova@lpr.cz nebo tel. 224 919 732. 10,00 hod - Zahájení
MUDr. M. Fridrichová, LPR Praha; 10 min

MUDr. L. Betlachová, FNB, Ústav radiační onkologie, Praha 8
Prevence karcinomu prsu a včasný záchyt tohoto onemocnění; 20 min

MUDr. N. Jančárková, Ph.D., VFN Praha 2, Gyn. – porod. klin. 1. LF UK
Současný stav prevence gynekologických zhoubných nádorů; 20 min

MUDr. Š. Slavíková, FNB, Praha 8, Dermatovenerologická klinika
Melanom a prevence jeho vzniku; 20 min

11,30 – 12,00 - Přestávka: káva

MUDr. B. Skála, Ph.D., praktický lékař, Lanškroun
Jak jsme na tom s onkologickou prevencí?
Úloha všeobecného praktického lékaře
; 20 min

MUDr. M. Fridrichová, FNB, Ústav radiační onkologie, Praha 8
Nádory tlustého střeva – možnosti prevence; 20 min

prim. MUDr. V. Stáhalová, FNB, Ústav radiační onkologie, Praha 8
Možnosti vyhledávání časných stadií karcinomu prostaty; 20 min

Diskuze

13,30 - Oběd v předsálí, zajištěný Ligou pro všechny účastníky.

Kontakt: birkova@lpr.cz

Web: http://www.lpr.cz/

  • Přidat do kalendáře: 2011-02-03 00:00:00 2011-02-03 23:59:59 Europe/Prague Sympozium ke Světovému dni proti rakovině Téma Možnosti aktivní prevence rakoviny Lékařský dům, Praha