TITAN 2009 TROMBOCYTOPENIE, ANEMIE A NEUTROPENIE

, Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, Vinařská 893/6

Konference TITAN je připravena pro všeobecné sestry, které mají zájem o prohloubení znalostí o léčbě hematologických nežádoucích účinků chemoterapie u pacientů s maligním nádorovým onemocněním. Hematologické nežádoucí účinky, to jsou neutropenie, anemie a trombocytopenie často vedou až k život ohrožujícím stavům, zároveň mohou významně ovlivnit výsledek léčby onkologických pacientů – patří totiž mezi nejčastější příčiny zpožďování při podávání chemoterapie ( tj. prodlužování intervalu mezi jednotlivými léčebnými cykly) a snižování dávek cytostatik.

Účastníci konference získají nejnovější informace o příčinách, výskytu, trvání, symptomech a důsledcích každé hematologické toxicity, důležitosti hodnocení rizika a o pravidlech, pomocí kterých se mohou aktivně předcházet, diagnostikovat a léčit tyto často život ohrožující stavy. Všeobecné sestry tak mohou zdokonalit své praktické znalosti a přispět ke zlepšení kvality a délky života pacientů.

Organizátoři

  • Česká asociace sester – sekce onkologická
  • Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Program konference

Prihláška

  • Přidat do kalendáře: 2009-12-10 00:00:00 2009-12-10 23:59:59 Europe/Prague TITAN 2009 TROMBOCYTOPENIE, ANEMIE A NEUTROPENIE Konference TITAN je připravena pro všeobecné sestry, které mají zájem o prohloubení znalostí o léčbě hematologických nežádoucích účinků chemoterapie u pacientů s maligním nádorovým onemocněním. Hematologické nežádoucí účinky, to jsou neutropenie, anemie a trombocytopenie často vedou až k život ohrožujícím stavům, zároveň mohou významně ovlivnit výsledek léčby onkologických pacientů – patří totiž mezi nejčastější příčiny zpožďování při podávání chemoterapie ( tj. prodlužování intervalu mezi jednotlivými léčebnými cykly) a snižování dávek cytostatik. Účastníci konference získají nejnovější informace o příčinách, výskytu, trvání, symptomech a důsledcích každé hematologické toxicity, důležitosti hodnocení rizika a o pravidlech, pomocí kterých se mohou aktivně předcházet, diagnostikovat a léčit tyto často život ohrožující stavy. Všeobecné sestry tak mohou zdokonalit své praktické znalosti a přispět ke zlepšení kvality a délky života pacientů. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, Brno, Vinařská 893/6