V. Dny diagnostické, prediktivní a experimentání onkologie a II. Sympózium o cílené biologické léčbě

- , Regionální centrum Olomouc, sál Pegasus, Olomouc

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ

Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z rady teoretických, preklinických a klinických oboru zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Program bude zaměřen zejména na následující témata:
 • Nová protinádorová léčiva
 • Medicinální chemie protinádorových léčiv
 • Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv
 • Chemoprevence nádorových oněmocnění
 • Chemorezistence nádorů
 • Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění
 • Prediktivní faktory (3 sekce)
 • Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů (2 sekce)
 • Nádorová genomika a proteomika
 • Patogeneze nádorů
 • Cílená biologická léčba
 • Součástí programu bude Soutěž o nejlepší přednášku a poster

Předběžný program ve formátu pdf

Registrace

Pořadatelé

 • Laborator experimentální medicíny a Laborator molekulární patologie LF UP a FN Olomouc,
 • Onkologická klinika LF UP a FN Olomouc
 • Spoluporadatelé

  • Sekce diagnostické a prediktivní onkologie České onkologické společnosti ČLS JEP
  • Komplexní onkologické centrum Olomouc
  • Nadace pro výzkum rakoviny
  • Sdružení Šance
  • Společnost SOLEN

  Kontaktní osoby

  • doc. MUDr. Marián Hajdúch, Ph.D.
  • prof. MUDr. Bohuslav Melichar, Ph.D.

  Předběžný program ve formátu pdf

  25.–26. LISTOPADU 2009

  • Nová protinádorová léčiva
  • Medicinální chemie protinádorových léčiv
  • Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv
  • Chemoprevence nádorových onemocnění
  • Chemorezistence nádorů
  • Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění
  • Prediktivní faktory
  • Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů
  • Nádorová genomika a proteomika
  • Patogeneze nádorů
  • Cílená biologická léčba

  27. LISTOPADU 2009

  • Molekulární onkologie v cílené biologické léčbě
  • Hematoonkologie
  • Kolorektální karcinom
   • biologická léčba v rámci kolorektálního karcinomu
   • toxicita biologické léčby u kolorektálního karcinomu
   • radioterapie ve vztahu k biologické léčbě u kolorektálního karcinomu
  • Gastrointestinální stromální nádory
   • systémová léčba
   • chirurgická léčba
  • Karcinom prsu
   • testování a nejmodernější léčba karcinomu prsu
   • projekt „Moje pacientka“

   Kontakt: breckova@solen.cz

   Web: http://www.solen.c...ct-000067-0000.php

 • Přidat do kalendáře: 2009-11-25 00:00:00 2009-11-27 23:59:59 Europe/Prague V. Dny diagnostické, prediktivní a experimentání onkologie a II. Sympózium o cílené biologické léčbě PROGRAMOVÉ ZAMĚŘENÍ Konference vytváří interdisciplinární platformu pro spolupráci odborníků z rady teoretických, preklinických a klinických oboru zabývajících se diagnostikou a léčbou maligních nádorů. Program bude zaměřen zejména na následující témata: Nová protinádorová léčiva Medicinální chemie protinádorových léčiv Molekulární podstata účinku a toxicity protinádorových léčiv Chemoprevence nádorových oněmocnění Chemorezistence nádorů Chyby a omyly v diagnostice nádorových onemocnění Prediktivní faktory (3 sekce) Pokroky v klinické diagnostice zhoubných nádorů (2 sekce) Nádorová genomika a proteomika Patogeneze nádorů Cílená biologická léčba Součástí programu bude Soutěž o nejlepší přednášku a poster Regionální centrum Olomouc, sál Pegasus, Olomouc