VI. Banskobystrické onkologické dni

- , Hotel Kaskády, Sielnica, , Slovenská republika

Oznámení:

SLOVENSKÁ ONKOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

SLOVENSKÁ PNEUMOFTIZEOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ

SPOLOČNOSŤ RÁDIOTERAPIE, RÁDIOBIOLÓGIE A RÁDIOFYZIKY

oznamujú svojim členom, že v dňoch 17. - 18. júna 2005 sa uskutočnia v hoteli KASKÁDY, Sielnica

VI. BANSKOBYSTRICKÉ ONKOLOGICKÉ DNI s témou LIEČBA KARCINÓMOV Plúc

a zároveň budú inovované

SMERNICE PRE DIAGNOSTIKU A LIEČBU BRONCHOGÉNNEHO KARCINÓMU

Organizátori akcie:

MUDr. Peter Kasan
MUDr. Vladimír Malec, PhD

Ubytování:

Ubytovanie bude v hoteli KASKÁDY Sielnica, v jednopostežových a dvojpostežových izbách.
Cena za lôžko v jednopostežovej izbe je 1395,- Sk/noc, v dvojpostežovej za lôžko 730,- Sk/noc.
raňajky, obedy a večera budú hradené sponzormi podujatia * * *

Přihlášky:

Prihlášky posielajte na adresu:
MUDr. Dagmar Mazalová
Onkologické odd. FNsP Roosevelta,
Námestie L Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
prípadne e-mailem na blsepesi@nextra.sk

Příspěvky:

Úvodné edukačné prednášky v jednotlivých blokoch sú vyžiadané. Pre príspevky k téme diagnostika a liečba bronchogénneho karcinómu bude vymedzený čas v trvaní 8 minút.

Organizátori akcie si vyhradzujú právo zaradiť pri vetšom počte príspevkov niektoré z nich ako postery.

Program:

Program bude zaslaný len prihláseným účastníkom!

Kontakt: blsepesi@nextra.sk

Web: http://www.onkologia.sk/

  • Přidat do kalendáře: 2005-06-17 00:00:00 2005-06-18 23:59:59 Europe/Prague VI. Banskobystrické onkologické dni Hotel Kaskády, Sielnica, , Slovenská republika