VII. banskobystrické onkologické dni

- , <a target=_blank href=http://www.sachticka.sk>Horský hotel Šachtička</a>, , Slovenská republika

Téma: Menej časté nádory GITu

Program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Aktivní účast

Svoje príspevky k tejto téme (názov prednášky/posteru, autori) v trvaní max. 10 minút zasielajte najneskôr do 25. mája 2007 na adresu: MUDr. Dagmar Mazalová
Onkologické odd. FNsP F.D.Roosevelta
Nám. L. Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica
Slovensko
Program bude zaslaný prihláseným účastníkom.

Web: http://www.reisel....ls/kongresy_en.php

  • Přidat do kalendáře: 2007-06-15 00:00:00 2007-06-16 23:59:59 Europe/Prague VII. banskobystrické onkologické dni <a target=_blank href=http://www.sachticka.sk>Horský hotel Šachtička</a>, , Slovenská republika