XI. Celostátní konference paliativní medicíny

- , Olomouc, Clarion Congress Hotel

Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Budeme se věnovat novinkám v paliativní medicíně, zahraničním i tuzemským výzkumným projektům a poznatkům; dva zahraniční řečníci se budou věnovat aktuálním výzvám paliativní péče v evropském kontextu. Významná část programu bude zaměřena na téma rozvoje paliativní péče v nemocnicích i v domácím prostředí, kde v současné době probíhají systémové projekty řízené Ministerstvem zdravotnictví. Věnovat se budeme také hospicové péči a tématu terminálně nemocných pacientů v prostředí domácí, ambulantní a lůžkové péče.

PROGRAMOVÝ VÝBOR

  • MUDr. Ondřej Sláma, Ph.D.
  • MUDr. Irena Závadová
  • MUDr. Eva Hegmonová
  • MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D.
  • MUDr. Ondřej Kopecký
  • PhDr. Martin Loučka, PhD.

Program, registrace k aktivní i pasivní účasti na webu konference

  • Přidat do kalendáře: 2019-10-18 00:00:00 2019-10-19 23:59:59 Europe/Prague XI. Celostátní konference paliativní medicíny Celostátní konference je tradičně největší českou odbornou akcí v oblasti paliativní medicíny, která je určená lékařům, sestrám, sociálním pracovníkům, psychologům a všem dalším, které téma paliativní péče zajímá. Budeme se věnovat novinkám v paliativní medicíně, zahraničním i tuzemským výzkumným projektům a poznatkům; dva zahraniční řečníci se budou věnovat aktuálním výzvám paliativní péče v evropském kontextu. Významná část programu bude zaměřena na téma rozvoje paliativní péče v nemocnicích i v domácím prostředí, kde v současné době probíhají systémové projekty řízené Ministerstvem zdravotnictví. Věnovat se budeme také hospicové péči a tématu terminálně nemocných pacientů v prostředí domácí, ambulantní a lůžkové péče. Olomouc, Clarion Congress Hotel