XIII. brněnský den paliativní medicíny

, Kinosál Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, Brno

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Konference je určena lékařům a sestrám všech oborů, kteří ve své praxi přicházejí do styku s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími pacienty.

1. oznámení

Aktivní účast

 • Přihlásit lze příspěvky charakteru výsledků klinické studie, zkušenosti vlastního pracoviště nebo kazuistiky.
 • Příspěvky k aktivní účasti ve formě abstrakt je třeba zaslat do 31.8.2007.
 • Abstrakta budou přijímána ve formě max. 1 normostrany (1,5 řádkování, písmo Times New Roman, velikost písma 12)
 • Po uvedeném datu budou příspěvky vyhodnoceny odbornou komisí a autoři vybraných sdělení budou vyrozuměni (nutno uvést kontaktní údaje).
 • Abstrakta zasílejte poštou na adresu : Marta Casková, IHOK, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno nebo elektronicky prostřednictvím stránky www.paliativnimedicina.cz

Pasivní účast

 • Přihlášku k pasivní účasti je třeba zaslat písemně na výše uvedenou adresu do 30.9.2007.
 • Vstup na konferenci bude volný.
 • Registrace přihlášek je nutná z organizačních důvodů.
 • Akce bude hodnocena body ČLK a ČAS v rámci kontinuálního vzdělávání.

Hlavní tematické okruhy

Obstrukční syndromy pokročilého onkologického onemocnění a jejich management
 • Maligní obstrukce: respiračního, digestivního , biliárního a uropoetického traktu
Paliativní péče o pacienta s pokročilým kolorektálním karcinomem
 • Možnosti a limity chemoterapie a biologické léčby
 • Nejčastější symptomy a jejich management
 • Stomie: zkušenosti, novinky, nejčastější komplikace a jejich řešení
Prognóza délky přežití v onkologii : klinické , etické a komunikační aspekty

Web: http://www.paliativnimedicina.cz/

 • Přidat do kalendáře: 2007-10-25 00:00:00 2007-10-25 23:59:59 Europe/Prague XIII. brněnský den paliativní medicíny Konference je určena lékařům a sestrám všech oborů, kteří ve své praxi přicházejí do styku s nevyléčitelně nemocnými a umírajícími pacienty. Kinosál Fakultní nemocnice Brno, pracoviště Bohunice, Jihlavská 20, Brno