XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XIII. Česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie

- , Brněnské výstaviště, pavilon E

Jako každý ročník doposud bude zmíněný sjezd společnou aktivitou českých a slovenských hematologů, transfuziologů a dalších kolegů, kteří se problematikou zabývají. Je to již dlouhých 20 let, co se jeden z předchozích sjezdů v Brně konal – byl to dokonce jubilejní X. – a bude tedy možno rekapitulovat, co vše se za tu dobu v hematologii změnilo.

Pořadatelé:

 • Česká hematologická společnost
 • Česká společnost pro transfuzní lékařství
 • Slovenská hematologická a transfuziologická spoločnosť

Kongresový web:

Oznámení:

Registrace:

 • Všechny formy registrace (aktivní, pasivní) budou přijímány pouze elektronicky přes www.hematology2012.cz
 • Termín pro registraci aktivní/ pasivní účasti- včasná platba: do 30. 6. 2012
 • Termín pro zaslání abstrakt: do 15.4. 2012
 • Oznámení o přijetí abstrakt: do 15. 6. 2012
 • Termín pro objednání ubytování: do 31. 7. 2012

Program

Hlavní témata:

HEMATOLOGIE:

 • Krvetvorba
 • Hemostáza
 • Imunocytologie
 • Anémie
 • Destičkové poruchy
 • Poruchy krevního srážení
 • Preleukémie
 • Leukémie
 • Maligní lymfomy
 • Transplantace krvetvorných buněk
 • Nehematologická onemocnění s hematologickými projevy
 • Novinky v hematologii
 • Organizace péče v hematologii
 • Organizace vzdělávání v hematologii
 • Věda a výzkum v hematologii

TRANSFUZNÍ LÉKAŘSTVÍ:

 • Dárcovství krve
 • Autotransfuze
 • Výroba transfuzních přípravků
 • Kontroly kvality v zařízení transfuzní služby
 • Krví přenosné choroby
 • Hemoterapie
 • Imunohematologie
 • HLA, imunologie leukocytů a trombocytů
 • Bezpečnost transfuze a hemovigilance
 • Organizace a řízení transfuzní služby
 • Systémy jakosti v zařízení transfuzní služby
 • Mezioborová spolupráce, kazuistiky

Kontakt, organizační sekretariát:

 • Přidat do kalendáře: 2012-09-05 00:00:00 2012-09-08 23:59:59 Europe/Prague XVI. Česko-slovenský hematologický a transfuziologický sjezd a XIII. Česko-slovenskou konferenci laboratorní hematologie Jako každý ročník doposud bude zmíněný sjezd společnou aktivitou českých a slovenských hematologů, transfuziologů a dalších kolegů, kteří se problematikou zabývají. Je to již dlouhých 20 let, co se jeden z předchozích sjezdů v Brně konal – byl to dokonce jubilejní X. – a bude tedy možno rekapitulovat, co vše se za tu dobu v hematologii změnilo. Brněnské výstaviště, pavilon E