XVII. Brněnské hematologické dny

- , BW Hotel International Husova 16, Brno

XVII. Brněnské hematologické dny

Hlavními tématy letošního ročníku jsou plicní embolie a myeloidní leukémie. 

Pořadatelé a záštity:

Česká hematologická společnost ČLS JEP ve spolupráci s

 • Českou společností pro trombózu a hemostázu ČLS JEP,
 • Fakultní nemocnicí Brno,
 • Českou leukemickou skupinou – pro život
 • a Univerzitním leukemickým centrem
 • Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity

Pozvánky a oznámení

Registrace

 • Na konferenci se přihlásíte zasláním návratky na adresu: Jarmila Mouková, Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, FN Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. 532 23 36 42.
 • E-mailem na adresu: moukova.jarmila@fnbrno.cz.
 • Prosíme o registraci nejpozději do 16. 10. 2022.
 • Konference je bez konferenčního poplatku.

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16, akce bude ohodnocena kredity ČLK. Ostatní účastníci semináře obdrží potvrzení o účasti.

Kontakt:

 • prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc. (mayer.jiri@fnbrno.cz), Interní hematologická a onkologická klinika FN Brno a LF MU, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel.: +420 532 23 3642,
 • prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc. (penka.miroslav@fnbrno​.cz), Oddělení klinické hematologie, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tel. +420 532 23 3941
 • Přidat do kalendáře: 2022-11-01 00:00:00 2022-11-02 23:59:59 Europe/Prague XVII. Brněnské hematologické dny Hlavními tématy letošního ročníku jsou plicní embolie a myeloidní leukémie.  BW Hotel International Husova 16, Brno