XX. Vanýskův den

, Kongresový sál hotelu Voroněž, Brno

Pořadatelé:
Česká a slovenská internistická společnost
Spolek Českých lékařů v Brně

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc.
Prof. MUDr. Ján Murín,CSc.
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc.
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
MUDr. Milan Kuman, CSc.

Akce je garantována ČLK - 2 body

Vernisáže firemních expozic 8.00

Oficiální zahájení 8.30

Vanýskova přednáškova - prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc.
Lesk a bída onkologie

Blok A 9.15 - 11:00

Hradec, J. (Praha) : Srdeční selhání - epidemia 21. století.
Hatala, R. (Bratislava) Fibrilace síní - nejčastější arytmie 21. století .
Meluzín J. (Brno): Echokardiografie - stetoskop 21. století.
Bultas, J. (Praha): Nová kardiovaskulární léky začátku 21. století.
Groch, L. (Brno): Pokrývané steny - konec restenózy?.
Kozák, M. (Brno): Defibrilátory - konec náhlé smrti?.

Přestávka 11.00 - 11.15 Občerstvení firmy

Blok B 11.15 - 13.00

Anděl, M. (Praha) : jsou metabolické choroby preventabilní?
Soška, L. (Brno) . Dyslipidemie na prahu století: optimismus nebo skepse?
Svačina, Š. (Praha): Nové trendy v diabetologii.
Tesař, V. (Praha): Některé významné novinky v klinické nefrologii v létech 2003-2004.

Polední přestávka 13:00 - 14:00 Oběd

Blok C 14.00 - 15.30

Hep, A. (Brno): Co se změnilo ve znalostech etiopatogeneze, diagnistiky a terapie garstroezofageálního refluxu za posledních 15. let?
Bureš, J. (H.Králové): Vředové léze žaludeční a duodenální - etiopatogenetické, diagnostické a terapeutické milníky 20. století.
Zbořil, V. (Brno) . Nespecifické záněty střevní - moderní terapeutické přístupy.
Dítě, P.: (Brno). Je chronická pankreatitida léčitelným, avšak nevyléčitelným onemocněním?
Zavoral, M. (Praha) Co přineslo poslední desetiletí v diagnostice časného stádia a co v terapii kolorektálního karcinomu?

Přestávka 15.30 - 15.45 Občerstvení

Blok D 15.45 - 17.00

Aschermann, M. (Praha) : Využití transplantace kmenových buněk u nemocných po infarktu myokardu.
Kuman, M. (Brno) : Transplantace ledvin - efektní nebo efektivní?
Studeník, P. (Brno): Místo transplantace jater v klinické praxi.
Špinarová, L. (Brno): Nové horizonty srdečních transplantací

Slavnostní rozloučení 18:00 - raut

Kontakt: MUDr. Milan Kuman

  • Přidat do kalendáře: 2004-03-19 00:00:00 2004-03-19 23:59:59 Europe/Prague XX. Vanýskův den Kongresový sál hotelu Voroněž, Brno