XXI. Vanýskův den. Hematologie v interní praxi

, Kongresový sál hotelu Voroněž, Brno

Pořadatelé:
Česká a slovenská internistická společnost
Spolek Českých lékařů v Brně

Prof. MUDr. Karel Horký, DrSc., předseda ČIS
Prof. MUDr. Ján Murín,CSc., předseda SIS
prim. MUDr. Luboš Kotík, CSc., vědecký sekretář ČIS
Doc. MUDr. Andrej Dukát, CSc., vědecký sekretář SIS
Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, CSc., koordinátor 128. ID
Prof. MUDr. Miroslav Penka ,CSc., koordinátor 128. ID
MUDr. Milan Kuman, předseda SČL Brno

Vstup volný bez registrace a poplatku

Program též ke stáhnutí ve formátu pdf

8.00 vernisáž firemních expozic

8.30 oficiálnízahájení

Vanýskova přednáška – Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.: Ohlédnutí a perspektivy současné hematologie

Blok A 9.15 – 11.00 Koagulace

koordinátor: J. Kvasnička

J. Kvasnička (Praha): Antitrombotická prevence ve vnitřním lékařství
D. Karetová (Praha): Ambulantní léčba bluboké žilní trombozy
I. Hofírek (Brno): Invazivní kontrolovaná léčba hluboké žilní trombozy
A. Bátorová (Bratislava): Fenotypová a genotypová analýza vrozenej hypo- a dysfibrinogenémie
A. Buliková (Brno): Antifosfolipidový syndrom – diagnostika a terapie
P. Dulíček (H. Králové): Trombofilní stavy

Přestávka 11.00 - 11.10

Občerstvení - Orphan Pharmaceuticals

Blok B 11.15 - 12.30 Trombocyty

koordinátor: J. Malý

J. Malý (H. Králové): Protidestičková léčba
J.Gumulec (Nový Jičín): Glykoproteiny destičkové membrány z hlediska jejich genetických změn
P. Salaj (Praha): Trombocytopenické purpury
J. Schwarz (Praha): Trombocytózy a trombocytémie

Polední přestávka 12.30 - 13.30

Oběd - SanofiAventis

Blok C 13.30 - 15.00 Anémie

koordinátor: K. Indrák

I. Krč (Olomouc): Antikoagulační léčba v etiologii akutní posthemoragické anémie
L. Raida (Olomouc): Anémie chronických chorob
J. Čermák (Praha): Autoimunitní hemolytické anémie
V. Divoký (Olomouc): Některé vzácnější formy hereditárních anémií vyskytující se v dospělé populaci v ČR
M. Matýšková (Brno): Zajištění spolehlivosti hodnocení morfologie krevních obrazů

Přestávka 15.00 - 15.15

Občerstvení - Roche s.r.o.

Blok D 15.15 - 16.30 Hemoterapie

koordinátor: E. Tesařová

E. Tesařová (Brno): Hemoterapie a její bezpečnost
B. Kubešová (Brno): Potransfuzní reakce
R. Pacasová (Brno): Refrakterita k trombocytovým transfuzním přípravkům
R. Procházková (Liberec): Hemovigilance

Ukončení

Raut - FujisawaGmbH
  • Přidat do kalendáře: 2005-03-11 00:00:00 2005-03-11 23:59:59 Europe/Prague XXI. Vanýskův den. Hematologie v interní praxi Kongresový sál hotelu Voroněž, Brno