Zastavme kolorektální karcinom

, Výukové centrum LF UK ve Fakultní nemocnici, Hradec Králové

Akce je garantována Českou onkologickou společností.

Seminář je součástí projektu „Zastavme kolorektální karcinom“, jehož cílem je informovat odbornou veřejnost o Národním programu screeningu a o potřebě a možnostech včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu v České republice.
Pozvánka

Pozvánka a program ve formátu pdf

Pořadatelé

  • Komise pro screening kolorektálního karcinomu MZ ČR

Registrace

Web: http://www.kapcz.cz/form/form.html

  • Přidat do kalendáře: 2009-10-29 00:00:00 2009-10-29 23:59:59 Europe/Prague Zastavme kolorektální karcinom Seminář je součástí projektu „Zastavme kolorektální karcinom“, jehož cílem je informovat odbornou veřejnost o Národním programu screeningu a o potřebě a možnostech včasné diagnostiky kolorektálního karcinomu v České republice. Výukové centrum LF UK ve Fakultní nemocnici, Hradec Králové