Přehled výsledků lékových registrů ČOS ČLS JEP

Výbor ČOS ČLS JEP, Rada klinických registrů ČOS ČLS JEP a IBA Brno vydává průběžnou zprávu ke stavu lékových registrů k říjnu 2013.

Přehled výsledků lékových registrů ČOS ČLS JEP - Průběžná zpráva - stav k říjnu 2013