Data v onkologii

Cíle Národního onkologického programu České republiky směřují mimo jiné také k racionalizaci nákladů na diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění v ČR. Racionalizace nákladů spolu se snižováním výskytu a úmrtnosti  nádorových onemocnění není možná bez sledování dat o demografii, výskytu a léčbě onkologických onemocnění.

Česká onkologická společnost má k dispozici několik nástrojů, které ji umožňují nejen sledování trendů zhoubných nádorů v České republice, ale sledování kvality a bezpečnosti léčby a efektivity vynaložených prostředků na léčbu. ČOS má dokonce k dispozici predikci incidence a prevalence pacientů s vybranými onkologickými diagnózami pro nadcházející období.    

Podpora kontinuity, stabilizace, modernizace a praktického využívání databáze Národního onkologického registru je jedním z cílů Národního onkologického programu České republiky. Česká republika drží v oblasti vnitrostátních onkologických registrů naprostý unikát, který je vzorem pro ostatní země EU. V Česku již desítky let existuje Národní onkologický registr (NOR). Sběr dat do tohoto registru je povinný dle zákonného opatření a zároveň naprosto nutný pro plánování potřeby onkologické péče a hodnocení jejího přínosu. Sběr dat, jejich ověření a ukládání stojí v současnosti zhruba 10 milionů Kč ročně. Prezentace epidemiologie zhoubných nádorů v ČR je k dispozici všem občanům na unikátním interaktivním národním portálu www.svod.cz.

V úzké návaznosti na tento národní populační registr zajišťuje ČOS chod dalších klinických registrů sledujících především nejnákladnější protinádorovou léčbu a její výsledky.
V komplexních onkologických centrech také vznikají registry sledující kvalitu poskytované péče.

ČOS má také k dispozici informační systém umožňující predikce léčebné zátěže u většiny onkologických diagnóz. Číselné podklady pro plánování nákladů léčebné péče v onkologii - analýzy dostupných populačních dat a predikce jsou také součástí nových vydání Modré knihy, predikce incidence a prevalence vybraných diagnóz zhoubných nádorů a počtu léčených pacientů v ČR najdete také na stránce Predikce incidence a prevalence.  Základem pro provedené odhady jsou populační epidemiologická data (www.svod.cz), dále demografická data ČR a registr zemřelých ČR. Populační predikce incidence a prevalence jsou korigovány pravděpodobnostními modely přežití a panelem expertů České onkologické společnosti ČLS JEP, což umožňuje spolehlivý odhad počtu pacientů, kteří v následujícím roce pravděpodobně absolvují určitou fázi protinádorové terapie.