as. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

LF UK a FN Plzeň, Chirurgická klinika (Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň)

E-mail: simanek@fnplzen.cz

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.