Fytochemikálie s chemopreventivními a protinádorovými účinky

Konference: 2005 1. ročník Dny diagnostické, prediktivní a experimentální onkologie

Kategorie: Onkologická rizika a prevence

Téma: 10. Nové možnosti protinádorové léčby

Číslo abstraktu: 074

Autoři: as. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Jedním ze zásadních požadavků moderní společnosti je zlepšení kvality života a snížení nákladů na zdravotní péči všech věkových skupin populace.
Epidemiologické studie potvrdily, že složení diety má významnou úlohu v udržení dobré kvality života. Ochrana organismu fytochemikáliemi/ nutraceutiky, t.j. látkami obsaženými v potravě, před rizikem vzniku některých nádorových onemocnění může být dána
(i) jejich účinkem na enzymy aktivující karcinogenitu látek v transformační fázi I,
(ii) ovlivněním detoxikace karcinogenů ve fázi II,
(iii) eliminací poškození DNA genotoxickými látkami,
(iv) potlačením abnormální proliferace buněk u ranných preneoplastických lézí a/nebo
(v) inhibicí některých látek v signální kaskádě nádorové buňky.

Chemopreventivní/protektivní účinek rostliny není zpravidla vyvolán jednou chemicky definovanou látkou působící na jeden cíl v buňce (bílkovinu, glykoprotein, lipoprotein, DNA), ale desítkami obsahových látek, které komplexně působí na metabolické děje v organismu jako jsou např. flavonoidy, isoflavonoidy, polyfenoly, fytosteroly, karotenoidy, ß-oligofruktany, glykosinoláty, .-3 polynenasycené mastné kyseliny a další.

Přednáška je kritickým přehledem o
(i) některých přírodních látkách/rostlinných extraktech s chemopreventivním účinkem,
(ii) biomarkerech používaných k ověření jejich účinků v experimentech in
vitro/in vivo a
(iii) výsledcích klinických/epidemiologických studií s chemopreventivními látkami/extrakty rostlinného původu.

Příspěvek vznikl za podpory MŠMT ČR (grant MSM 6198959216).

Literatura
  1. Courtney EDJ, Melville DM, Leicester RJ. (2004)Chemoprevention of Colorectal Cancer. Aliment Pharmacol Ther 19, 1–24.
  2. Griffiths HR, Moller L, Bartosz G, Bast A, Bertoni-Freddari
    C, Collins A, Cooke M, Coolen S, Haenen G, Hoberg A-M, Loft S, Lunec J, Olinski R, Parry J, Pompella A, Poulsen H, Verhagen H, Astley SB. (2002) Biomarkers. Molecular Aspect of Medicine 23, 101–208.
  3. Loktionov A. (2003) Common gene polymorphisms and nutrition:
    emerging links with pathogenesis of multifactorial chronic diseases (Review). J Nut Biochem 14, 426–451.
  4. Reddy L, Odhav B, Bhoola KD. (2003) Natural prodict for cancer prevention: a global perspective. Pharmacol Ther 99, 1–13.
  5. Sugr Y-J. (2003) Cancer chemoprevetion with dietary phytochemicals. Nature Rev 3, 768–780.

Datum přednesení příspěvku: 10. 12. 2005