Diferenciální diagnostika zastření na skiagramu hrudníku u mladého muže

Konference: 2006 XIV. Západočeské pneumoonkologické dny

Kategorie: Zhoubné nádory plic a průdušek

Téma: Konference bez tematických celků

Číslo abstraktu: 2006_16

Autoři: L. Kusenda; as. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.; MUDr. Vladimír Špidlen

Jedná se o případ mladého, dosud vážněji nestonajícího muže u nějž zjišťujeme rozsáhlé zastření na skiagramu hrudníku. Po doplnění anamnézy a fyzikálního vyšetření zvažujeme možnost potraumatického krvácení, tumoru, pneumonie či vývojové anomálie. Doplňujeme laboratorní vyšetření, sonografii pleury s nálezem fluidothoraxu, jež diagnosticky punktujeme. Dále provádíme transthorakální punkci ložiska Cora jehlou pod USG kontrolou, bronchoskopii s doplněním CT vyšetření hrudníku. Pacienta po dohodě s chirurgem indikujeme k explorativní thorakotomii pro nejspíše organizující se potraumaticý hemothorax (všechny cytologické a bioptické vyšetření bez nálezu maligních buněk).

Peroperační nález tuto pracovní diagnozu vylučuje a ve spolupráci s patologem stanovujeme definitivní diagnozu.

Datum přednesení příspěvku: 9. 11. 2006