Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.

DFNsP, II. detská klinika a NOÚ (Limbová 1, 833 40 Bratislava, Slovensko)

E-mail: denisa.ilencikova@dfnsp.sk

Odborné práce publikované na Linkos.cz

Přehled odborných textů publikovaných autorem na portálu Linkos.cz. Jsou zde uvedeny knihy a brožury, články v Klinické onkologii, tuzemská abstrakta z databáze abstrakt a další texty. Rejstřík není v žádném případě úplným autorským rejstříkem, protože jsou zde uvedeny pouze texty zveřejněné na portálu Linkos.cz.