Skríning genetických prognostických faktorov u pacientov s B-CLL metódou MLPA

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: CLL

Číslo abstraktu: 1300

Autoři: RNDr. Ľuboslav Mihók; Mgr. Alena Žákovičová; Mgr. Martina Džubasová; Ing. Martin Čermák; MUDr. Petra Nováková; Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.; Prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008