Identifikácia genetických aberácií u pacientov s DLBCL

Konference: 2008 Olomoucké hematologické dny

Kategorie: Maligní lymfomy a leukémie

Téma: Nehodgkinské lymfomy

Číslo abstraktu: 1262

Autoři: Doc. MUDr. Denisa Ilenčíková, PhD.

Datum přednesení příspěvku: 30. 5. 2008